Get Adobe Flash player

Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права»

м. Львів, 18-19 березня 2022 р.

 

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

 

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

 • теорія та історія держави та права;
 • конституційне право;
 • кримінальне право та процес;
 • цивільне право та процес;
 • господарське право та процес;
 • адміністративне та фінансове право;
 • трудове право та право соціального забезпечення;
 • міжнародне право та право ЄС;
 • порівняльне правознавство;
 • кримінально-виконавче право та кримінологія;
 • криміналістика та судова експертиза;
 • екологічне, земельне та аграрне право.

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі в конференції: заочна.

Через 10 робочих днів після дати проведення конференції учасникам буде надісланий електронний варіант збірника.

Друкований збірник тез конференції буде відправлений учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, через три (робочі) тижні після проведення конференції.

 

Бажаючі взяти участь у роботі конференції повинні до 15 березня 2022 р. (включно) виконати наступні умови:

1) заповнити електронну заявку на участь в конференції

2) направити на електронну скриньку оргкомітету nauka.cpi@wcenter.org.ua доповідь на українській, російській чи англійській мові (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг – до 5 сторінок включно)

3) надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (реквізити надсилаються тільки після успішного рецензування доповіді).


Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 180 грн.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (приклад: Гончар ТВ_Квитанція, Гончар ТВ_Тези)


По вопросам оплаты оргвзноса участниками из стран СНГ - просьба обращаться в оргкомитет.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та їх пересилкою учаснику конференції Укрпоштою простим листом.

Доповідь для подання на конференції має бути оформлена за зразком

Погорілов Л. В.

аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ


Текст доповіді

Література:

 1. Семенов О.Ф. Запобігання торгівлі людьми: криміналістичні аспекти. Київ: Істина. 2005. 350 с.

 

Література оформлюється без повторів. У тексті статті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела в списку літератури та сторінки у джерелі (наприклад: [3, 154]).

Важливо! При оформленні літератури слід дотримуватися розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Контактна інформація оргкомітету конференції:

Західноукраїнська організація

«Центр правничих ініціатив»

Адреса для кореспонденції: м. Львів, а/с 16, 79000

Електронна пошта: office@wcenter.org.ua

Офіційний веб-сайт: www.wcenter.org.ua

Телефон: +38 066 090 63 65

Час роботи:

Понеділок-П'ятниця

з 8:00 до 17:00

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ У ФОРМАТІ MS WORD (УКР)


Всеукраїнська науково-практична конференція
«Національне та міжнародне право як інструменти забезпечення державної та глобальної стабільності»
м. Львів, 25-26 листопада 2011 р.