Get Adobe Flash player

Міжнародна науково-практична конференція

«Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності»

м. Львів, 17-18 квітня 2020 р.

 

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

 

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

 • теорія та історія держави та права;
 • конституційне право;
 • кримінальне право та процес;
 • цивільне право та процес;
 • господарське право та процес;
 • адміністративне та фінансове право;
 • трудове право та право соціального забезпечення;
 • міжнародне право та право ЄС;
 • порівняльне правознавство;
 • кримінально-виконавче право та кримінологія;
 • криміналістика та судова експертиза;
 • екологічне, земельне та аграрне право.

 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі в конференції: заочна.

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, через два тижні після проведення конференції.

 

Бажаючі прийняти участь у роботі конференції повинні до 14 квітня 2020  р. (включно) виконати наступні умови:

1) направити на електронну скриньку оргкомітету nauka.cpi@wcenter.org.ua тези доповіді на українській, російській чи англійській мові (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, обсяг – до 5 сторінок включно), а також відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (приклад: Гончар ТВ_Квитанція)

2) заповнити електронну заявку на участь в конференції.

Електронну форму заявки можна зайти за адресою: www.wcenter.org.ua

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 160 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Для переказу з картки на карту:

Поповнення картки 4149439017406996, Бородай Анастасія Володимирівна

Для платежу за реквізитами:

Отримувач ПриватБанк

МФО банку 305299

Код ЄДРПОУ банку 14360570

IBAN UA163052990000026208877089833

Рахунок одержувача 29244825509100

Призначення платежу

Поповнення поточного рахунку 4149439017406996, Бородай Анастасія Володимирівна, 3532003482

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.


По вопросам оплаты оргвзноса участниками из стран СНГ - просьба обращаться в оргкомитет.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та їх пересилкою учаснику конференції у разі заочної участі у заході.

Доповідь для подання на конференції має бути оформлена за зразком

Погорілов Л. В.

аспірант кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ


Текст доповіді

Література:

 1. Семенов О.Ф. Запобігання торгівлі людьми: криміналістичні аспекти. К: Істина. 2005. 350 с.

 

Література оформлюється без повторів. У тексті статті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказанням номеру джерела в списку літератури та сторінки у джерелі (наприклад: [3, 154]).

Контактна інформація оргкомітету конференції:

Західноукраїнська організація

«Центр правничих ініціатив»

Адреса для кореспонденції: м. Львів, а/с 16, 79000

Електронна пошта: office@wcenter.org.ua

Офіційний веб-сайт: www.wcenter.org.ua

Телефон: +38 066 090 63 65

Час роботи:

Понеділок-П'ятниця

з 8:00 до 17:00

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ У ФОРМАТІ MS WORD (УКР)


Всеукраїнська науково-практична конференція
«Національне та міжнародне право як інструменти забезпечення державної та глобальної стабільності»
м. Львів, 25-26 листопада 2011 р.