Get Adobe Flash player

Організаційна структура

Керівним органом Західноукраїнської організації "Центр правничих ініціатив" є Загальні збори, що скликаються один раз на рік для підсумування досягнень організації за звітний період.

Щоденну роботу організація здійснює за посередництвом Правління Центру, що покликане реалізовувати мету та основні завдання організації.

Правління складається із голів відділеннь правничих досліджень, що, у свою чергу, уособлюють пріоритетні для організації напрямки правових досліджень.

В організації функціонують наступні відділення:

 • відділення з вивчення теорії та історії держави та права;
 • відділення з вивчення конституційного права;
 • відділення з вивчення кримінального права;
 • відділення з вивчення цивільного права;
 • відділення з вивчення господарського права;
 • відділення з вивчення адміністративного та фінансового права;
 • відділення з вивчення трудового права;
 • відділення з вивчення міжнародного права та права ЄС;
 • відділення з вивчення кримінально-процесуального права;
 • відділення з вивчення цивільно-процесуального права;
 • відділення з вивчення кримінально-виконавчого права, криміналістики та кримінології.