Get Adobe Flash player

Ключові проекти

Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив" спеціалізується на комплексних дослідження правових проблем сьогодення та шляхів їх вирішення. Важливим елементом діяльності організації є також комплексне вивчення міжнародного досвіду та міжнародно-правових стандартів окремих питань правового регулювання.

З квітня 2010 року Центром правничих ініціатив реалізовується масштабний проект «Правова допомога он-лайн», що покликаний спростити доступ до незахищених верств населення. У рамках проекту у кожного українця, що обґрунтовано відносить себе до соціально незахищеної верстви населення з’являється можливість отримати правову допомогу.

У липні 2010 року Центром проведено круглий стіл на тему: «Євроінтеграційні процеси та право», в рамках якого у широкому колі юристів досліджувалось питання необхідності розвитку українського законодавства у відповідності із стандартами та практикою Європейського Союзу.

8-9 жовтня 2012 року Західноукраїнською організацією "Центр правничих ініціатив" було проведено конференцію із виданням збірника тез доповідей учасників. Конференція мала назву: «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики». На конференції мала місце жвава дискусія з питань подальшого поліпшення українського законодавства, а також розвитку правосвідомості та правової культури в Україні.