Get Adobe Flash player

Ключові проекти

Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив" спеціалізується на комплексних дослідження правових проблем сьогодення та шляхів їх вирішення. Важливим елементом діяльності організації є також комплексне вивчення міжнародного досвіду та міжнародно-правових стандартів окремих питань правового регулювання.

З квітня 2010 року Центром правничих ініціатив реалізовується масштабний проект «Правова допомога он-лайн», що покликаний спростити доступ до незахищених верств населення. У рамках проекту у кожного українця, що обґрунтовано відносить себе до соціально незахищеної верстви населення з’являється можливість отримати правову допомогу.

У липні 2010 року Центром проведено круглий стіл на тему: «Євроінтеграційні процеси та право», в рамках якого у широкому колі юристів досліджувалось питання необхідності розвитку українського законодавства у відповідності із стандартами та практикою Європейського Союзу.

8-9 жовтня 2012 року Західноукраїнською організацією "Центр правничих ініціатив" було проведено конференцію із виданням збірника тез доповідей учасників. Конференція мала назву: «Сучасний розвиток державотворення та правотворення в Україні: проблеми теорії та практики». На конференції мала місце жвава дискусія з питань подальшого поліпшення українського законодавства, а також розвитку правосвідомості та правової культури в Україні.

28-29 березня 2014 року завдяки плідній діяльності Центру правничих ініціатив відбулася Міжнародна науково-практична конференції на тему "Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права". Понад 50 науковців взяли участь у цьому заході та отримали чудову нагоду опублікувати наукові результати своїх досліджень у збірнику матеріалів конференції.

У вересні 2015 року Центром проведено науково-практичний семінар на тему "Стан і проблеми реформування юридичної освіти в Україні", який було організовано для аспірантів, студентів та молодих правників. На семінарі учасники висловили своє бачення щодо сучасних проблем юридичної освіти в Україні та озвучили пропозиції, спрямовані на їх подолання.

29-30 січня 2016 року Західноукраїнською організацією "Центр правничих ініціатив" було проведено науково-практичну конференцію на тему "Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України". За результатами конференції Центром було видано збірник тез доповідей учасників.

У травні 2017 року Центр правничих ініціатив виступив організатором серії тренінгів у галузі права для молодих юристів. Основою проведення тренінгів була напрацьована практична база найефективніших способів вирішення проблем у сфері юриспруденції та передачі досвіду молодим фахівцям.

16-17 лютого 2018 року Центром проведено Міжнародну науково-практичну конференцію на тему "Право як ефективний суспільний регулятор". Учасниками конференції були представлені результати власних досліджень у галузі права, які згодом були опубліковані у збірнику матеріалів науково-практичної конференції.

.